ชีวิตทันสมัยในโลกยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ที่แทรกอยู่ทุกส่วนของการดำรงชีวิต นับตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเลยทีเดียว เพราะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยอำนวยความสุขและเสริมสร้างความสนุกให้กับชีวิตประจำวันของคนเราได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคธุรกิจใดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชีวิตของคุณต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อย ๆ 1-2 ชิ้น ไม่เชื่อลองหันดูรอบตัวคุณเอง ก็จะเห็นเทคโนโลยีที่ว่านี้​ เรามาพิจารณากันดูว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราดังต่อไปนี้จริงหรือไม่

ข้อที่ 1 ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร
ขณะที่โลกกำลังพัฒนาไปสู่ความเจริญ เทคโนโลยีในส่วนต่าง ๆ ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ประชากรโลกทำงานหนักขึ้นเพื่อรายได้ และการเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน​ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงแอปพลิเคชันการสื่อสารต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมซึ่งกันและกันได้อย่างไร้พรมแดน ด้วยเครือข่ายทางสังคม เช่น Line ,Facebook, Tagged, เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นการสื่อสารแบบสาธารณะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การโพสต์ที่ไม่เหมาะสม อาจจะถูกฟ้องร้องเป็นคดีหมิ่นประมาท ทำให้เสียทรัพย์และเสียชื่อเสียงได้ ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่เกิดประโยชน์มากที่สุด

ข้อที่ 2 ประโยชน์ในด้านการค้าและธุรกิจ
เศรษฐกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันสูง ประกอบกับภาคธุรกิจก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ระบบจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า โดยพึ่งพาแรงงานคนน้อยลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อด้อยต่อผู้บริโภค ข้อดีคือผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้นในราคาเหมาะสม ส่วนข้อเสียคือหากไม่พิจารณาให้รอบคอบก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่อาศัยความฉลาดล้ำของเทคโนโลยีมาเอาเปรียบผู้บริโภคได้

ข้อที่ 3 ประโยชน์ด้านการศึกษา
ราว 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาคการศึกษาทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางกว้างและลึก อีกทั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างเช่น สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่ถูก พัฒนาขึ้นมารองรับระบบการเรียนการสอนทางไกล หรือคอร์สออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หากมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เสถียร คุณก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ยิ่งช่วงปิดเทอมหรือเรียนนอกเวลาอยู่ที่บ้าน​ หรือแม้แต่การท่องเที่ยวไปในห้องสมุดแบบ Virtual Tour 360 องศา ก็ทำให้เพลิดเพลินและได้ความรู้ด้วย

ข้อที่ 4 ประโยชน์ในการตรวจเช็กและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
เทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งการส่งเสริมการตลาด ช่วยให้การซื้อและขาย มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วยระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลและตรวจเช็กรายละเอียดของร้านค้า ขั้นตอนการสั่งซื้อและการชำระเงินออนไลน์ ผ่าน E-Payment และ Internet banking ได้ทั่วโลก

ข้อที่ 5 ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูก เช่น “NECTEC FAARM series ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่จะมุ่งพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ได้จริง เพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตร” “FamGraze” Mobile App สำหรับเกษตรกรเพื่อใช้จัดการหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคำนวณปริมาณของหญ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ใกล้เคียง เหล่านี้เป็นต้น

ข้อที่ 6 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการธนาคาร
มีหลายธุรกรรมทางการเงินที่ในปัจจุบันสามารถทำได้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันของธนาคารช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งนอกจากการทำธุรกิจ ฝาก ถอน โอน​ จ่าย ต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถสมัครบัตรเครดิต/เดบิต และสินเชื่อต่าง ๆ พร้อมกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวก จะซื้อสินค้าที่ไหนอย่างไร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ใบเดียวก็พาคุณเดินทางไปช้อปปิ้งได้ทั่วทุกมุมโลก แต่ข้อควรระวังคือ การแอบอ้างปลอมแปลงและคัดลอกข้อมูลบัตรไปใช้โดยผิดกฎหมายนั่นเอง

จึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทสำคัญรอบด้าน ทั้งในชีวิตประจำวัน การสื่อสาร การจับจ่ายใช้สอย การทำธุรกิจ การศึกษา และแม้แต่การดูแลสุขภาพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามความเจริญรวดเร็วทางด้านวัตถุไม่อาจทดแทนคุณค่าทางจิตใจได้ 100% เช่น การพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอล หากเป็นไปได้ การพบเจอพูดคุยกันจริง ๆ จะให้ ความรู้สึกดี ๆ และเกิดความเข้าใจกันได้มากกว่า เป็นต้น