เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วแบบ 5G เพื่อการหาข้อมูลสำหรับการเรียน การทำงาน การเล่นหุ้น รวมถึงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ ทำให้คนส่วนใหญ่พกพามือถือใช้งานตลอดวัน

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมโรคที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปมาฝากกัน เพื่อให้ทุกท่านได้ปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. โรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือออฟฟิสซินโดรม เป็นผลจากการนั่งทำงานใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มักต้องนั่งอยู่กับที่นาน 4-8 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่ การอักเสบของกล้ามเนื้อมักที่บริเวณบ่า ไหล่ หลัง เอว หากปล่อยไว้ไม่ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ หรือปรับท่าทางในการนั่ง อาจทำให้อาการรุนแรงถึงขั้นต้องฝังเข็มหรือกายภาพบำบัดได้

2. โรคตาแห้ง หรือ Dry Eye Syndrome เกิดจากการใช้สายตาจ้องที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมากเกินไป ทำให้ความถี่ในการกระพริบตาลดน้อยลง นัยน์ตาจึงขาดน้ำตาหล่อเลี้ยงและเคลือบผิวดวงตา เสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ ระคายเคืองได้ง่าย สังเกตได้จากมักรู้สึกคันตา ตาแดง จนต้องขยี้ตาบ่อย ๆ วิธีการแก้ไขคือ ลดชั่วโมงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้ลงและหยอดตาบ่อย ๆ ด้วยน้ำตาเทียม แต่หากมีอาการมากให้ปรึกษาจักษุแพทย์เพราะอาจถึงขั้นเยื่อบุตาขาวอักเสบได้ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ในที่มืดแสงสว่างไม่เพียงพอ

3. โรคเครียด เกิดจากการต้องทำงานแข่งกับเวลา ต้องคิดวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดควบคู่กับการวิเคราะห์ตัวเลขหรือกราฟต่าง ๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2 -3 เครื่องพร้อมกัน จะทำให้เกิดความเครียดได้สูง ซึ่งผู้ที่ทำงานลักษณะนี้ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีเวลาในการเปลี่ยนอิริยาบถ ทำให้กลายเป็นโรคเครียดสะสมซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานระยะยาวได้

โรคที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

4. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เกิดจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบออน์ไลน์ หรือการทำงานต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง โดยไม่ได้พักเพื่อดื่มน้ำหรือเข้าห้องน้ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะง่าย โดยมักเริ่มจากมีไข้ ปัสสาวะขัด แสบเวลาปัสสาวะ หากมีอาการมากจะหนาวสั่นและปัสสาวะเป็นเลือดได้ ฯลฯ พบบ่อยในเพศหญิง เพราะท่อปัสสาวะจะสั้นและสะสมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคง่าย

เทคโนโลยีให้ประโยชน์และความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่ก็สามารถทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ หากใช้เทคโนโลยียาวนานต่อเนื่องมากเกินไป หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของทุกท่านให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น