แนะนำเทคโนโลยีน่าสนใจปี 2022

แนะนำเทคโนโลยีน่าสนใจปี 2022

การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความรวดเร็ว และก้าวไกลแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโลกระบาด การใช้ชีวิตโดยพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีที่เชื่อมผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าถึงกันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนี้

1. ระบบอัตโนมัติ (Automation) มีการคาดเดาว่าในปี 2025 เป็นต้นไป อาจมีงาน หรืออาชีพที่ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยเรียกจุดเริ่มนี้ว่า Hybrid AI เป็นการการใช้ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะการทำงานของเครื่องจักรที่ปัญญาประดิษฐ์จะควบคุมได้มีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจช่วยให้ต้นทุนลดต่ำลง แต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิดอาชีพใหม่ ๆ เกี่ยวกับการควบคุม AI ได้เช่นกัน

2. เทคโนโลยี Cloud แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานมาแนวแล้ว แต่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของ data center ภายในองค์กร หรือ on premise มาเป็นรูปแบบ cloud กันมากขึ้น กระตุ้นให้เกิด digital transformation เทคโนโลยี cloud ได้ปรับเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ ช่วยให้องค์กร หรือธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น พนักงานจึงสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถทำโปรเจคร่วมกันได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยห้การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากทำได้ง่ายมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

3. เมตาเวิร์ส (Metaverse) นับตั้งแต่เริ่มปี 2022 ก็หลายธุรกิจต่างเริ่มเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์สกันมากขึ้น เพราะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการสนับสนุนศักยภาพทางธุรกิจอย่างการใช้สร้างร้านค้าเสมือนจริง การซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่อใช้ต่าง ๆ ให้อวาตาร์ดิจิทัล รวมถึงการจัดซื้องานศิลปะดิจิทัล ทรัพย์สิน ในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) รวมถึงการโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นอวาตาร์ดิจิทัลเพื่องานบริการลูกค้า และการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเมตาเวิร์สสามารถนำมาใช้เพื่อการกระจายอำนาจ การทำงานร่วมกัน และลดภาระการเดินทาง และคาดว่าความนิยมนี้จะยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย

4. บล็อกเชน (blockchain) Arabianbusiness คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงถึง 40 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งการดูแลสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง ซึ่งเมื่อธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้นำบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทั้งใช้ในการจัดระบบบริหารจัดการภายในองค์กร หรือระบบการชำระเงิน และคาดว่าการเติบโตของเทคโนโลยีนี้จะสอดคล้องกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเริ่มใช้เป็นแหล่งการชำระเงินที่แพร่หลายต่อไปในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเกือบทุกประเภทแน่นอน

5. หุ่นยนต์ (Robot) พบแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ และรูปแบบชีวิตประจำวันของผู้คนจะมีการหุ่นยนต์มาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สอดคล้องกับเทคโนโลยี AI ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์สามารถประหยัดงบประมาณ และลดความเหนื่อยล้าของมนุษย์ได้ดี

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา การรู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีคือตัวช่วยให้ชีวิตมนุษย์ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มากขึ้น