ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอน มีการพัฒนาของหลายภาคฝ่ายในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในเวลาสั้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่ม SME ธุรกิจ Start Up รวมถึงการระดมทุนรับบริจาคจากคนทั่วโลก ฯลฯ หากเราก้าวไม่ทันเทคโนโลยี ก็จะพลาดโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือไม่ได้รับการจ้างงานที่มีค่าตอบแทนสูงได้

เรามาดูกันว่า เทคโนโลยีในยุค 20202 เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนมีอะไรบ้าง

1.RPA (Robotic Process Automation)

เป็นการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน ถอนเงิน ซื้อขายกองทุน ผ่าน mobile banking จะมีอีเมลจากธนาคารส่งมาที่อีเมลของลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าธุรกรรมนั้น ๆ สำเร็จเรียบร้อย มีประโยชน์ในการลดโอกาสเกิดเหตุการณ์โจรกรรมทางการเงินได้ เพราะหากไม่ใช่การกระทำของลูกค้า จะได้รีบทำการตรวจสอบหรือยับยั้งได้ทันท่วงที

2.ระบบการประมวลผลด้วย AI

AI เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ที่เห็นได้ชัดคือ การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ที่ทาง Google ใช้ระบบ AI ในการเทียบคุณภาพของแต่ละเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอแก่ผู้ใช้งาน Google ด้วยระบบ SEO (search engine optimization) เว็บไซต์ใดที่ทำอย่างมีคุณภาพ ระบบก็จะมีการคิดคำนวณและนำเสนอในลำดับชั้นต้น ๆ 1-3 ของการสืบค้นด้วย keyword นั้น ๆ

หากพัฒนาเว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับระบบ SEO ก็จะได้ผลจากการประเมินด้วย AI ต่ำ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามคาดหวัง

3.chatbot

ในปัจจุบันการบริหารจัดการหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ ในองค์กรส่วนใหญ่ทั้งรัฐและเอกชน นิยมใช้ระบบแชทบอทมากขึ้น เพื่อค้นคว้าข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยได้อย่างมาก

4.IOTs (Internet of Things)

IOTs หมายถึง การเชื่อมโยงอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สั่งงานหรือติดตามข้อมูลได้ เช่น การสวมใส่นาฬิกาสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบชีพจรขณะออกกำลังกาย การเชื่อมต่อวงจรเครื่องปรับอากาศ ระบบสัญญาณนิรภัยบ้าน โทรทัศน์ ตู้เย็น ฯลฯ เข้ากับโทรศัพท์มือถือ เพื่อควบคุมการทำงานหรือปรับอุณหภูมิได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

5.การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์

ในปัจจุบันจะเห็นชัดเจนอย่างมาก เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด การเรียนแบบออนไลน์จึงทำให้นักเรียนสามารถเรียนจากที่บ้านได้ และขณะเดียวกันการทำงานในสถานการณ์นี้ก็เป็นแบบ work from home มากยิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นการปรับตัวขององค์กรทั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงที่จะถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบในระยะยาว

เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวและการทำงานของเราทุกคน จึงต้องเรียนรู้และปรับตัว ผู้ที่มองเห็นแนวโน้มเพื่อการทำงานหรือการประกอบธุรกิจได้ ก็มีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าผู้อื่นด้วย