อัพเดทเทคโนโลยี AI กับชีวิตประจำวัน 2019

อัพเดทเทคโนโลยี AI กับชีวิตประจำวัน 2019

การพัฒนาเทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มีมาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้ามากในช่วงระยะ 1-2 ปีนี้ ซึ่งมีการนำมาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในวงการต่าง ๆ อีกทั้งยังอยู่ในส่วนของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนคนด้วย

เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนควรรู้ในปี 2019 มาฝากกัน ดังนี้

1. การพัฒนาให้ AI คิดวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้

การให้เทคโนโลยี AI มีความสามารถเป็น Autonomous Things เปรียบเทียบได้กับเป็นสมองและมือแทนคน ในการทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หรือเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรม ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินไร้คนขับ หรือเป็นรถยนต์แบบไร้คนขับ ที่สามารถตัดสินใจและควบคุมความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำงานโดยอาศัยข้อมูลจากระบบโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ และสามารถตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์จริงได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย

2. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวางแผนองค์กร

Augmented analytics เป็นความสามารถของ AI ที่สามารถทำหน้าที่แทนนักวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์ เพื่อเพิ่มความละเอียดในการทำงาน ลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ ที่สำคัญคือ สามารถเห็นผลลัพธ์ในการคำนวณหรือคาดการณ์อนาคตได้เร็วกว่าการจ้างงานแรงงานคนหลายเท่า ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี AI จะนำมาใช้เพื่อการวางแผนต่าง ๆ ในทางการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย การวิเคราะห์หุ้นและตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย

3. การทำเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น

ในปัจจุบัน เราอาจจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ที่มีภาพสามมิติ โดยมองผ่านกล้อง Adventure Reality ซึ่งนำไปใช้ใน วงการเกม วงการบันเทิงหรือภาพยนตร์ และการขายสินค้า จะพัฒนาให้เข้าสู่การมีประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดหรือ Immersive Experience มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงที่เล็กลง อุปกรณ์และค่าบริการมีราคาถูกลง

4. การนำ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกโซเชียล

บริษัทที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบันบนโลกโซเชียล เช่น Facebook หรือ Google มีการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทำให้สามารถนำเสนอโฆษณาหรือข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และใช้ในการส่งเสริมการจัดทำแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ อย่างที่เรียกว่า Google Ads และ Facebook Ads ให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ มีความคุ้มค่าในการลงทุนโฆษณาที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่าง hero88go เว็บที่ร่วมทำแคมเปญโฆษณาแข่งขันด้านโซเชียล ซึ่งได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก

5. การทำ Blockchain

เป็นระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบดิจิทัล ที่เทคโนโลยี AI มีบทบาทอย่างมาก สำหรับการเสริมสร้างความสะดวก ให้ความเสถียรในระบบ และทำให้ตรวจสอบความโปร่งใสได้ตลอดเวลา ซึ่งคาดว่าต่อไปจะได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

เห็นได้ว่า เทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แทรกอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ กระบวนการทำงานด้านข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ รอบตัวเราตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI นี้ เพื่อให้รู้ทันและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด