ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าไม่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่การพัฒนาของเทคโนโลยียังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดยั้ง ด้วยการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลโลกและกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ จึงทำให้ในอนาคตมนุษย์ทุกคนบนโลกจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่ต่างมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้าอยู่ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของมนุษย์ทุกคนด้วยกัน

  1. เทคโนโลยีควอนตัม

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอาศัยความสามารถของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากสามารถทำได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว และยังคงมีความแม่นยำสูง ดังนั้นเทคโนโลยีนี้สามารถนำเข้ามาจัดการปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์ การจัดการเที่ยวบิน การจัดการระบบการเงิน ได้เป็นอย่างดี

  1. ระบบปัญญาประดิษฐ์

หลายคนคงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ในชื่อ AI ที่ย่อมาจาก Artificial Intelligence ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ประกอบไปด้วยระบบประมวลผลที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เหมือนสมองของมนุษย์ แต่ AI จะตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อารมณ์ของมนุษย์ออกไป โดยในปัจจุบันเราเห็น AI ได้ในระบบการแนะนำสินค้าที่สามารถเลือกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น แต่ในอนาคต AI จะก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในสังคมโลกอย่างแน่นอน

  1. กายจำลองทดสอบยา

การจะปล่อยยารักษาโรคหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในวงการแพทย์ จำเป็นต้องมีการทดสอบผลลัพธ์การรักษา และผลข้างเคียงก่อนจะถูกนำมาใช้ในมนุษย์ แต่การทดสอบในสัตว์มีข้อจำกัดหลายอย่างที่อาจไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่แท้จริงของยาออกมาได้ ดังนั้นจึงมีการเพาะเลี้ยงกายจำลองที่มีโครงสร้างทางชีววิทยาเหมือนมนุษย์ มีลักษณะเป็นร่างกายเทียมขนาดเล็ก โดยจะถูกนำมาใช้ทดสอบยาเหล่านี้แทน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคต่าง ๆ ให้มนุษย์มากขึ้น และแก้ปัญหาข้อจำกัดทางมนุษยธรรมไปได้หลายประการ

  1. อินเทอร์เน็ต 6G 

เป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่คาดการณ์ว่าจะมีความเร็วกว่า 5G ประมาณ 100 เท่า ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้การทำงานทางไกล หรือการติดต่อสื่อสารทางไกลทำได้เสถียรขึ้น นอกจากนั้นระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตจะทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย อาจส่งเสริมเทคโนโลยีทางการรักษา เช่น การผ่าตัดทางไกลอย่างแม่นยำ เป็นต้น

ทั้ง 4 เทคโนโลยีที่นำมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันในวันนี้ นับเป็นพื้นฐานเทคโนโลยีที่จะถูกนำไปต่อยอดในหลายด้าน ทั้งวงการการศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และการอนุรักษ์ ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสสูงมากที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมโลก ดังนั้นพวกเราทุกคนในฐานะพลเมืองของโลก ควรเริ่มทำความรู้จักและเปิดรับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้เข้ามาให้มากขึ้น เพื่อการปรับตัวที่รวดเร็วและง่ายดายในอนาคต